א. תנאים כלליים 

 1. אתר “טיפ 4 דיל” הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות “טיפ 4 דיל תיירות ונסיעות בע”מ” בלבד המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.
 2. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 3.  הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי “טיפ 4 דיל” ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות. או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת.
 4.  הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע”י חברת “טיפ 4 דיל” מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי “טיפ 4 דיל” ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.

 5 . תהליך ההזמנה :

5.1 חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס “נדרש אישור” (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.

5.2 יובהר כי הזמנתך נדרשת אישור, הזמנתך תאושר סופית מול נציג/ת “טיפ 4 דיל” טלפונית ו/או במייל שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה.

5.3 על הנוסע החובה לאמת את פרטי ההזמנה ולוודא כי הפרטים בכרטיס הטיסה ו/או השוברים הנלווים אליו תואמים את פרטי ההזמנה.

5.4 תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. “טיפ 4 דיל” אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

 1. חברת “טיפ 4 דיל” מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

“טיפ 4 דיל” תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת “טיפ 4 דיל”, אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג , שינויים בטיסות  וכדומה,  אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק , ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ול”טיפ 4 דיל” אין אחריות ושליטה בנושא.

 

 1. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע”י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע”ש המזמין.
 2. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.

 10.המחירים באתר הינם להזמנות  ישירות בלבד.

 ב. מידע חשוב 

 1.  כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים: 

 11.1 דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. “טיפ 4 דיל” ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.

 11.2  במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את סוכן הנסיעות . יתכן ועדכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות

 11.3 אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה.

 על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרות כניסה עם הקונסוליות של המדינה בהן ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.

יובהר כי “טיפ 4 דיל” אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה. 

 11.4 תרופות וחיסונים – על הנוסעים החובה לוודא באופן אישי את הצורך בנטילת תרופות וחיסונים לרבות כמות התרופות המותרת לכניסה למדינות בהן יבקרו, וזאת בכפוף לאישור מרשם ע”י הרופא בשפה האנגלית. על הנוסעים החובה להיוועץ עם הרופא האישי או/ו לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

 11.5 נשים בהריון – נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית. כמו כן, חובה לעדכן את הסוכן על ההיריון ולציין את תקופת ההיריון בזמן ביצוע ההזמנה. אישור סופי לביצוע הזמנה יינתן לפי אישור חברת התעופה וע”פ תנאיה.

 11.6 פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. פרטים בנושא באתר ובמוקד הטלפוני של “טיפ 4 דיל”. 

 11.7 בעלי תעודות מעבר – בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

 

בטרם היציאה

מומלץ לעיין בהתראות המסע המפורסמות על ידי המטה ללוחמה בטרור , כפי שמפורסמות בלינק הבא. 

בשל משבר הקורונה, מדינות רבות משנות מפעם לפעם, ואף לעיתים קרובות, את מדיניות הכניסה של תיירים לתחומן, וכן מטילות מגבלות שונות על הכניסה אליהן, ועל השהיה בתחומן, כגון הגבלות בתחום ההיגיינה, או בתחום הבריאות, או בתחום ההתנהגות בציבור, או בתחום הבטחון, וכיו”ב.

לפיכך חלה עליכם האחריות לוודא הן את עצם האפשרות להיכנס למדינת היעד, והן את התנאים שנדרש למלא כדי להיכנס לתחומן, ובכלל זה כמובן מהן הבדיקות הרפואיות הנדרשות כתנאי לכניסה, וכן את כל המגבלות וההגבלות החלות על הכניסה למדינת היעד, או על השהיה בה.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות הנ”ל חלה עליכם בלבד וכי לא תוכלו לפנות ל”טיפ 4 דיל” בטענה כלשהי בנוגע לכך, ובכלל זה לא תוכלו להישמע בשום טענה שלפיה מידע בעניינים הנ”ל לא הובא לידיעתכם ע”י “טיפ 4 דיל”, או בטענה שלפיה כתוצאה מהאמור נגרמו לכם נזקים או הפסקים שהאחריות להם חלה על “טיפ 4 דיל”.

 

ג. מדיניות מחירים 

המחירים באתר ובמרכזים הטלפונים כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק

 1. “טיפ 4 דיל” עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים בסניפי “טיפ 4 דיל”.
 2. במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני את כל תכתובת בדוא”ל, רשאית החברה לגבות דמי טיפול בסך של עד 50 $ לנוסע, והכול לשיקולה של החברה.
 3. ל”טיפ 4 דיל” שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
 4. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות  ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד’) כבר נמצאים בידי הנוסע.

אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.

 

 1. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי “טיפ 4 דיל”) הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.

 שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

 1. המחירים הנקובים במט”ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי, אולם בכל מקרה לא יעלה סכום ההחזר הכספי בש”ח על הסכום בש”ח ששולם עבור ההזמנה.
 2. במקרה שיחול שינוי במחיר “היטל הדלק” הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: 

 18.1 במקרה של שינוי ב”היטל הדלק” שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל”טיפ 4 דיל” עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע. 

 18.2  במקרה של עליה ב”היטל הדלק” שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל”טיפ 4 דיל” תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה “טיפ 4 דיל” רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש”טיפ 4 דיל” מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט “טיפ 4 דיל” לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב”היטל הדלק” על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב”היטל הדלק” לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם .

 

 ד. פרטי מזמין השירותים / מוצרים

 1. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים.
 2. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.
 1. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
 2. “טיפ 4 דיל” ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.
 3. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של “טיפ 4 דיל” אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין.
 4. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין ל”טיפ 4 דיל” לשלוח למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות לטלפון הנייד לרבות ס.מ.ס. ו/או וואטצאפ (WhatsApp) המוזנת בהזמנה, כדי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה, לרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור ל”טיפ 4 דיל” בכל עת.
 5. כאמור, בכל עת תוכל לבקש מ”טיפ 4 דיל” להסיר את שמך מרשימת הנמענים באמצעות לחיצה על לחצן הסרה/הסרוב שקיים בגוף המודעה, ובאין לחצן הסרה/סרוב ע”י פניה לחברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתה Yossi@tip4deal.co.il

  ה. מידע ותמונות באתר

 1. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי “טיפ 4 דיל” וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם “טיפ 4 דיל” ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.
 2. “טיפ 4 דיל” אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי “טיפ 4 דיל” אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.
 3. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי “טיפ 4 דיל” על ידי צדדים שלישיים.

 ו. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר  

 1. תנאי התשלום הינם כדלקמן:

30.1 בתיירות יוצאת – “טיפ 4 דיל” מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בש”ח אשר נקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. “טיפ 4 דיל” מאפשרת ללקוחותיה לשלם עד 3 תשלומים ללא ריבית בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום . עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל .

30.2  בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד  חמישה תשלומים שקליים ללא ריבית, או  עד 3 תשלומים שקליים ללא ריבית, בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום . עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל .

31.חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי “טיפ 4 דיל” לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

 32.מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה “פרטי בעל הכרטיס” שבמסך ביצוע ההזמנה.

 *הנחיות לנוסעים אשר משלמים באמצעות כרטיסי אשראי שלא בבעלותם:

אישור הזמנה סופי מותנה ע”י קבלת המסמכים הבאים :

צילום ת.ז/ רישיון של בעל הכרטיס (בטרם ההגעה למלון).

 1. טופס צד ג’ (ישלח באמצעות הסוכן בשעות הפעילות).
 2. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. “טיפ 4 דיל” אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
 3. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג “טיפ 4 דיל” פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.  

ז. מניין ימי חבילת הנופש

 1. במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות, עמן קשור המארגן. 

היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה”צ או הערב, והחזרה לארץ בשעות הבוקר. 

הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן.

 

ח. ביטולים ושינויים

 1. לבקשת ביטול עסקה יש לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת: Yossi@tip4deal.co.il
  בצירוף סיבת הביטול, ולוודא את קבלת המייל בטלפון 03-5073849. ביטול ייעשה בכפוף לתקנון, ראו סעיף 39.

בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה ותאריך יציאה. 

 1. יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 סע’ 14ג’, בין היתר, כמפורט להלן.
 2. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

שיווק מרחוק” – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בנוסף, סע’ 14ג’1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע”י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

לגבי עמידה בתנאים של “אדם עם מוגבלות“, או “אזרח ותיק” או “עולה חדש” מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ”ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ”ל במועד ביצוע העסקה.

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ”ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.

 

 1. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

 ביטול הזמנה אשר לגביה לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :

דמי ביטול בגין מוצרים/שירותים של ספקים אחרים (כגון נופשונים, טיולים מאורגנים, תיירות פנים, טיסות וכיו”ב, שהספק שלהם אינו “טיפ 4 דיל”) 

במקרים שבהם לא יהיה זכאי הלקוח לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול עבור הספק האחר בסכומים או בשיעורים המפורטים להלן, או בדמי ביטול כפי שיקבעו ע”י הספק האחר הרלבנטי, לפי הנמוך מבין השניים –

אם הודעת הביטול תינתן עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן-“יום היציאה”) – 150$ לאדם.

אם הודעת הביטול תינתן בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה ייגבו דמי ביטול בשיעור של 90% (תשעים אחוז) ממחיר העסקה.

אם הודעת ביטול תינתן החל מ 14 ימי עבודה לפני מועד הטיסה, או באם הלקוח לא יתייצב לטיסה או לקבלת השירות במועד, ייגבו דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% ממחיר העסקה.

בנוסף, בגין כל שינוי ו/או ביטול של מוצר/שירות של ספק אחר ישולמו ל”טיפ 4 דיל” דמי ביטול בסך של 50 $ לאדם, וזאת בנוסף לדמי הטיפול שייגבו עבור הספק האחר.

דמי ביטול בגין מוצרים/שירותים של “טיפ 4 דיל” [כגון נופשונים, טיולים מאורגנים, תיירות פנים, חבילות סקי, וטיסות במושבים החכורים ע”י “טיפ 4 דיל” (להלן – “טיסות מספקים”) וכיו”ב, שהספק שלהם היא “טיפ 4 דיל”), במקרים שבהם לא יהיה זכאי הלקוח לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן  

 

 דמי ביטול בחבילות נופש וטיסות “טיפ 4 דיל”:

במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-“מחיר העסקה”), בהתאם למועד הביטול: 

ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-“יום היציאה”) – 25%(עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.

ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 יום לפני יום היציאה – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.

ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 יום לפני יום היציאה – 75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.

ביטול בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.

לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במנין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג

דמי ביטול טיולים מאורגנים :

במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן – “מחיר העסקה”) ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול – 

ביטול עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות, נשוא העסקה ללקוח (להלן-“יום היציאה”) – 25%(עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה.

ביטול בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.

ביטול בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה –  75% (שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .

ביטול בתוך עד 7  ימי עבודה לפני יום היציאה – 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.

לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במנין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג

 

דמי ביטול תיירות פנים :

במקרים שבהם לא תהיו זכאים לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, באפשרותכם עדיין לבטל את העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעורים שלהלן:

 • אם תבטלו את ההזמנה יותר מ–20 ימי עבודה לפני מועד היציאה לחופשה – תחויבו בדמי ביטול בסך של 350 ש”ח לחדר.
 • אם תבטלו את ההזמנה בין 20 ל-14 ימי עבודה לפני מועד היציאה לחופשה – תחויבו בדמי ביטול בשיעור של 25% מסכום העסקה.
 • אם תבטלו את ההזמנה בין 13 ל-8 ימי עבודה לפני מועד היציאה לחופשה – תחויבו בדמי ביטול בשיעור של 50% מסכום העסקה.
 • אם תבטלו את ההזמנה 7 ימי עבודה ומטה לפני מועד היציאה לחופשה, או שלא תתייצבו לחופשה מבלי לשלוח הודעת ביטול – תחויבו בדמי ביטול בשיעור של 100% מסכום העסקה.

לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במנין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג.

 

במידה וחופשתכם תבוטל עקב סגר במדינת היעד, או עקב כל עניין אחר הקשור בנגיף ה”קורונה”, בנסיבות שבהן לא תהיו זכאים עוד על-פי הדין לבטל את העסקה, או לקבל החזר כספי, חופשתכם תבוטל ללא דמי ביטול, ויינתן לכם שובר זיכוי במלוא סכום ההזמנה, למימוש בחופשתכם הבאה.

 

ט. טיסות

 1. הטיסות המוצעות על ידי “טיפ 4 דיל” הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות שכר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ובכפוף לתקנות טיסות שכר: “רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ”ב 1982”.
 2. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה, על המזמין החובה לפנות מיידית לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה בנדון.
 3. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה. 
 4. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי “טיפ 4 דיל”, בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.

היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא “טיפ 4 דיל” בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.

 1. הנוסע מסכים ומתחייב לעקוב אחר קבלת הודעות ס.מ.ס שיישלחו לו לאחר ביצוע ההזמנה, כולל  הודעות על שינויי שעות הטיסה לרבות עיכובים והקדמות ככל שיהיו.
 2. בהזמנה טלפונית של כל סוגי הטיסות, (לרבות טיסת שכר/סדיר/לאו קוסט) ייגבו דמי טיפול בסך 25$ לאדם.
 1.  ארוחות– הזמנות לארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד, ו”טיפ 4 דיל” אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה ע”י חברת התעופה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנהלים.

47 . טיסות Low Cost –  

47.1 טיסות  Low Cost מתופעלות עי חברות תעופה יעודיות או עי חברות תעופה סדירות המקצות מקומות מסויימים בטיסות במחירים נמוכים .                     

47.2 מחירי הטיסות אינם כוללים עלויות כבודה  והושבה  עליהם יש לבצע את ההזמנה והתשלום בנפרד ישירות מול סוכן נסיעות  וכן אינן כוללות עלויות ביצוע צ’ק אין לטיסה .

47.3  “טיפ 4 דיל” ממליצה לנוסעיה לבצע צ’ק אין באינטרנט לטיסות טרם ההגעה לשדות התעופה שכן עלויות ביצוע צ’ק אין באתר החברה נמוכות מעלויות הצ’ק אין שיגבו בשדות התעופה .

47.4 בטיסות  Low Cost לא מוגשות ארוחות (ושתיה) , אותן ניתן לרכוש במהלך הטיסה בלבד באם חברת התעופה מציעה זאת .

47.5  דמי הביטול בטיסות Low Cost הינם מלאים מרגע ביצוע ההזמנה .

 

 1. לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.

 טיסות פנים

*פתיחת שדה התעופה רמון

” החל מתאריך 19.3.19 שדה התעופה באילת ניסגר לחלוטין וניפתח במקומו שדה תעופה חדש “רמון

 שדה התעופה רמון, נמצא במרחק של 20 דקות נסיעה מאילת וממקום בערבה הדרומית.

בשלב זה, ההגעה לאילת וממנה לטסים, הינה עצמאית עד לעידכון מחברות התעופה.

הטיסות לאילת ממריאות מטרמינל 1 בנתב”ג. הטיסות מאילת ממריאות מנמל התעופה רמון

יש להגיע לנמל התעופה לפחות שעה וחצי לפני הטיסה, בצירוף תעודת זהות או רישיון נהיגה

משקל הכבודה וכמות המזוודות שניתן להעלות לטיסה נקבעים בהתאם להוראות חברת התעופה

חובת הנוסעים לבדוק את ההנחיות מול משרד הבריאות בסמוך לתאריך הטיסה

 

דמי ביטול טיסות פנים

בגין כל שינוי בעסקה החל ממועד ההזמנה ועד 48 שעות טרם ההמראה – תחויבו בדמי שינוי בשיעור 30 ש”ח לאדם לכל כיוון.

במידה ותבטלו את העסקה החל ממועד ההזמנה ועד 48 שעות טרם ההמראה – תחויבו בדמי ביטול בשיעור 60 ש”ח לאדם לכל כיוון.

לא ניתן לבטל/לשנות את העסקה במידה ונותרו פחות מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

נוסע שלא התייצב לטיסה ולא הודיע על כך עד חמש שעות לפני מועד הטיסה יחויב בתשלום מלא.

בטיסות מסוג “לואו קוסט” לא ניתן לבטל/לשנות את העסקה לאחר ביצוע ההזמנה.

 

י. הנחיות לנוסע

 1. הגעה לשדה התעופה – הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון. 
 2. “טיפ 4 דיל” לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.
 3. הגעה לטיסה– זמן ההגעה לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
 4. תינוק– תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.
 5. נשים בהריון– נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

יא. בתי מלון

כללי

המחיר המוצג לנופש בחו” הינו לאדם בהרכב זוגי אלא אם צוין אחרת, מותנה במינימום לילות, אלא אם צוין אחרת. המחיר המוצג לנופש בחו”ל הינו לאדם בהרכב זוגי , אלא אם צוין אחרת.

דירוג המלונות בארץ אשר מוצגים בכוכבים, כפי שמופיע באתר, נקבע על פי אישור של משרד התיירות ומוצג כשירות ללקוח 

 1. במלונות בארץ כניסה לחדרים החל משעה 15:00 (למעט שבת-כניסה במוצ”ש ). שעת עזיבת החדרים עד 11:00. קבלת חדרים במוצ”ש/ בצאת החג שעה אחרי יציאת השבת / החג. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר – תאושר סופית על ידי הסוכן בלבד.
 2. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.
 1. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת “טיפ 4 דיל”.
 2. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות “טיפ 4 דיל” להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
 3. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

59.קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין “טיפ 4 דיל” יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-“טיפ 4 דיל” ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות “טיפ 4 דיל” להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

 1. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ – 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר בהרכב זוגי, אך אין באפשרות “טיפ 4 דיל” להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.
 2. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
 3. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת “טיפ 4 דיל” להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק “טיפ 4 דיל” עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
 4. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.
 5. יובהר כי “טיפ 4 דיל” אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 6. מיסי לינה –  בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה . על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון . המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומויות על הטלת מס הלינה , זאת בהתאם לרמת המלון .

חבילות עם תוכן הופעות ומוזיקה

המבצע המפורסם בחבילות אלו הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

אין הרכישה באתר מהווה אישור הזמנה ו/או שריון המוצר.

אישור הזמנה יתבצע לאחר תשלום בפועל  וקבלת “שובר אירוח” שישלח ממשרדי “טיפ 4 דיל” באימייל או בפקס.

החברה רשאית לעצור/להסיר/לשנות את המבצע ללא הודעה מוקדמת.

ביטול הזמנה בכפוף לתקנון חברת הנסיעות ולחוק הגנת הצרכן.

ככל שההזמנה כוללת גם העברת הנוסעים להופעה הרי שהסעת הנוסעים מבוצעת באמצעות רכב אשר יסופק ע”י ספק הסעות חיצוני, והחברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ככל שייגרם בגין מחדלו של ספק ההסעות.

ל”טיפ 4 דיל” ו/או לחברה המארגנת הזכות לעשות שינויים במרקם האומנים ובאופי תוכן הפעילות.

ביטול ההופעה ע”י האומן, הינו באחריות ההפקה מטעם האומן בלבד, ואין לחברה אחריות בגין הנזקים שיגרמו ככל שייגרמו בגין ביטול הופעה.

 

העברות משדה התעופה למלון

 1. ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון , “טיפ 4 דיל” אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד’.

בהעברות בחבילות סקי לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER) . משך הנסיעה משתנה והוא מותנה במזג האויר ומצב התנועה בדרכים.

 1. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ”ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך. המארגן ישיב לנוסע את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.

בסיס חצי פנסיון

 1. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית. בחלק מהמלונות חייב הלקוח לבחור בארוחת הערב כארוחה עיקרית (אין אפשרות לארוחת צהריים)

רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי

 1. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-“טיפ 4 דיל” כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

שירותים עונתיים – 

 1. חלק מהשירותים המוצעים ע”י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. “טיפ 4 דיל” לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
 2. בריכות השחייה– הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו”ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד , ואין ל”טיפ 4 דיל” כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.
 3. מיזוג אוויר– הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלת המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון.

במספר מלונות בעולם מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה.  בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות “טיפ 4 דיל” והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

 

שירותים נוספים במלון

 1. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.
 2. “טיפ 4 דיל” אינה אחראית לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס “הכל כלול”.

נציג 

 1. בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.
 2. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.
 3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מהמארגן.

יב. טיסה+מלון (מרכיבים וחוסכים)

 

1.בהזמנת חבילה בהרכבה (טיסה+מלון), כל רכישת כרטיס טיסה מהווה כעסקה בנפרד, וכל רכישת כרטיס טיסה מהווה כעסקה בנפרד, ומכאן שדמי הביטול יחולו על כל אחד מן המרכיבים ביחד ולחוד.

 1. בחירת מחיר למלון אשר כפוף לחוק הגנת הצרכן, דמי הביטול ייגבו ע”פ חוק, נוסע שלא יעמוד במסגרת החוק, יחולו עליו דמי הביטול ע”פ תנאי הספק בחו”ל כפי שפורסם בעת רכישת המוצר.
 2. בחירת מחיר למלון אשר כפוף לתנאי הספק בחו”ל, יהיו בכפוף לתנאי הביטול ע”פ חוק הגנת הצרכן.
 3. במסגרת החבילה, דמי הביטול בגין הטיסה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, נוסע אשר אינו יעמוד במסגרת החוק יחולו עליו דמי הביטול אשר הופיעו במסגרת רכישת הטיסה.

יג. השכרת רכב

 1. לצורך השכרת רכב ואיסוף הרכב בתחנות ההשכרה נדרשים השוכרים והנהגיםלכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסר לו הרכב בתחנת ההשכרה.
 2. יובהר כי חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. גילאי המינימום לשכירות רכב:25 שנה גיל מקסימום:69
 3. יום שכירות הוא 24 שעות שספירתם מתחילה ממועד קבלת הרכב ועל כל איחור יחויב הלקוח ביום שכירות מלא לפי התעריף המקומי של חברת ההשכרה. הרכב ניתן עם מיכל דלק מלא וכך צריך גם להחזירו.
 4. חברות השכרת הרכב לוקחות כרטיס אשראי לבטחון ולאובליגו
 5. “טיפ 4 דיל” מציעה לרכוש בטוח מורחב . חברת ההשכרה עשויה לגבות דמי החזר במידה והרכב מוחזר בתחנה שונה מתחנת איסוף הרכב .

יד. ביטול יציאה  

 1. “טיפ 4 דיל” תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.
 2. “טיפ 4 דיל” תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.
 3. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש”טיפ 4 דיל” תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי “טיפ 4 דיל”.

טו. נזקים – ביטוח

 1. “טיפ 4 דיל” לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת “טיפ 4 דיל” ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.
 2. כמו כן, לא תהא “טיפ 4 דיל” אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו”ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.
 1. “טיפ 4 דיל” מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
 2. “טיפ 4 דיל” ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו”ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
 3. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול”טיפ 4 דיל” אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות “טיפ 4 דיל”.

טז. סיכול עסקה לפי סע’ 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970 עקב ענין  שאינו קשור במזמין

א.         הקבוע בפרק זה גובר על כל דבר אחר הקבוע בתקנון, אלא-אם-כן ייאמר בפרק זה אחרת.

ב.         כמו-כן, הקבוע בפרק זה לא יחול כאשר עדיין עומדת לצרכן זכות לביטול העסקה על-פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.

ג.          הקבוע בפרק זה יחול במקרים שבהם ביצוע העסקה הפך לבלתי אפשרי, או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין המזמין לבין “טיפ 4 דיל”, כתוצאה מנסיבות שאינן קשורות במזמין, ואשר לגביהן חל כל המפורט להלן –

(1)        הנסיבות לא היו ידועות מראש בעת ביצוע ההזמנה.

(2)        לא ניתן היה לדעת על הנסיבות מראש, בעת ביצוע ההזמנה.

(3)        לא ניתן היה למנוע את התרחשות ו/או התקיימות הנסיבות.

ב.         בהתקיים כל התנאים המצטברים שלעיל, ובכפוף לכך שהעסקה בוטלה ע”י המזמין, או התבטלה ו/או לא בוצעה שלא מטעמים הקשורים ב”טיפ 4 דיל” בלבד,  יחול הקבוע להלן, בהתאם לסוגי העסקאות שיפורטו להלן –

טיולים מאורגנים, טיסות “טיפ 4 דיל” וחבילות נופשונים מתוצרת “טיפ 4 דיל” (כלומר לא חבילות נופש הנרכשות מצדדים שלישיים) (להלן הכל יחד – “מוצרי טיפ 4 דיל“)

(1)        “טיפ 4 דיל” תעניק למזמין שובר זיכוי בסכום השווה למלוא הסכום ששולם ע”י המזמין בעת ביצוע העסקה (להלן – “שובר זיכוי“).

(2)        על שובר הזיכוי יחולו כל הכללים שלהלן –

(א)        שובר הזיכוי יהא ניתן לניצול לשם רכישה של שירותים מ”טיפ 4 דיל”, ללא הגבלה לגבי סוג השירותים.

(ב)        שובר הזיכוי יודפס או ייכתב על נייר שאינו מחיק, ואינו דוהה.

(ג)        השובר יהיה תקף למשך שנתיים מיום מסירתו לידי המזמין.

(ד)        מימוש השובר לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה למזמין בעת ביצוע ההזמנה המקורית, אלא בהצגת השובר בלבד.

(ה)       מימוש השובר לא יהיה מוגבל למכירות מסוגים מסוימים בלבד, ובכלל זה ניתן יהיה לממשו גם במכירה מיוחדת, או במכירה במבצע, או במכירת סוף עונה, וכיו”ב.

(ו)         ככל שבעת המימוש ימומש שיעור של פחות מ-95% מסכום השובר, יינתן בידי המזמין שובר זיכוי חדש בשיעור ההפרש שלא מומש מתוך השובר המקורי.

(ז)        ככל שבעת המימוש ימומש שיעור של 95% לפחות מסכום השובר, יהיה זכאי המזמין לקבל מ”טיפ 4 דיל” החזר במזומן בסכום ההפרש הכספי שלא מומש מתוך השובר המקורי.

(3)        לחילופין, ועל-פי בקשת המזמין בכתב, יהיה זכאי המזמין לכך ש”טיפ 4 דיל” תחזיר לו כספים בסכומים ובתנאים שלהלן, ולאחר ניכוי דמי ביטול, בהתאם לסוגי העסקאות המפורטים להלן –

(א)        חבילות נופשונים וטיסות מספקים

(1)        בכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מכל הספקים הקשורים בהזמנה (להלן – “הספקים הקשורים”), ולאחר קבלתם, תחזיר “טיפ 4 דיל” למזמין את מלוא הסכום ששולם על-ידו, בניכוי דמי ביטול בסך השווה ל-90 $ (תשעים דולר) לכל אדם, או בניכוי דמי ביטול לפי הקבוע לעיל בסע’ 39 לתקנון לגבי עסקאות שלא ניתן עוד לבטלן לפי חוק הגנת הצרכן, לפי הנמוך מבין שני הסכומים הנ”ל.

(2)        כספים שלא יוחזרו ל”טיפ 4 דיל” מן הספקים השונים, או מי מהם, לא יוחזרו למזמין.

(3)        ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לאחר שיתברר סכום ההחזרים הכספיים מן הספקים הקשורים.

(ב)        טיולים מאורגנים

(1)        בכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מכל הספקים הקשורים בהזמנה, ולאחר קבלתם, תחזיר “טיפ 4 דיל” למזמין את מלוא הסכום ששולם על-ידו, בניכוי דמי ביטול ל”טיפ 4 דיל” בסך השווה ל-90 $ (תשעים דולר) לכל אדם.

(2)        כספים שלא יוחזרו ל”טיפ 4 דיל” מן הספקים השונים, או מי מהם, לא יוחזרו למזמין.

(3)        ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לביטול, לאחר שיתברר סכום ההחזרים הכספיים מן הספקים הקשורים.

(ג)        ככל שהסכום הכולל ששולם ע”י המזמין עבור מוצר ממוצרי “טיפ 4 דיל” הינו נמוך מדמי הביטול הקבועים לעיל, לא יעלה סכום דמי הביטול ל”טיפ 4 דיל” על הסכום הכולל ששילם המזמין.

(ד)        האמור בפרק זה לעיל לא יחול על מוצרי “טיפ 4 דיל” המפורטים להלן, אשר הוזמנו ו/או יוזמנו בין המועדים 17.2.2020 – 20.3.2020, ואשר לגביהם פרסמה “טיפ 4 דיל” מדיניות ביטול נפרדת –

טיולים מאורגנים/טיולים מאורגנים לדוברי רוסית, חבילות נופש ליעדים כגון בטומי, בורגס, קרפיסין, איי יוון וכדומה.

(ה)       הזמנות של מוצרים שאינם מוצרי “טיפ 4 דיל” (להלן – “מוצרי צד ג'”), למעט תיירות פנים

(1)        בכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מצד ג’, ולאחר קבלתם, תחזיר “טיפ 4 דיל” למזמין את מלוא הסכום שהוחזר לה ע”י צד ג’, בניכוי דמי ביטול ל”טיפ 4 דיל” בסך השווה ל-50 $ (חמישים דולר) לכל אדם.

(2)        כספים שלא יוחזרו ל”טיפ 4 דיל” מן הספקים השונים, או מי מהם, לא יוחזרו למזמין.

(3)        למען הסר ספק מובהר בזה כי דמי הביטול הנ”ל יהיו בנוסף לכל דמי ביטול שייגבו ע”י צד ג’, ככל שייגבו.

(4)        ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לאחר שיתברר סכום ההחזר הכספי מצד ג’.

 (ו)         תיירות פנים

(1)        “טיפ 4 דיל” תעניק למזמין שובר זיכוי, כהגדרתו לעיל, בסכום השווה למלוא הסכום ששולם ע”י המזמין בעת ביצוע העסקה (להלן – “שובר זיכוי“).

(2)        לחילופין, ועל-פי בקשת המזמין בכתב, ובכפוף לקבלת כל ההחזרים הכספיים מבתי המלון, ולאחר קבלתם, יהיה זכאי המזמין לכך ש”טיפ 4 דיל” תחזיר לו את מלוא הסכום שהוחזר לה ע”י המלון, בניכוי דמי ביטול לטיפ 4 דיל בסך של -.350 (שלוש מאות וחמישים) ₪ לכל חדר.

(2)        כספים שלא יוחזרו ל”טיפ 4 דיל” מבית המלון, לא יוחזרו למזמין.

(3)        למען הסר ספק מובהר בזה כי דמי הביטול הנ”ל יהיו בנוסף לכל דמי ביטול שייגבו ע”י המלון, ככל שייגבו.

(4)        ההחזר הכספי יבוצע בבת אחת, בסמוך לאחר שיתברר סכום ההחזר הכספי מן המלון.

 

יז. מדיניות פרטיות

“טיפ 4 דיל” מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר.

מסירת פרטים בעלי אופי אישי באתר

פעולות מסוימות באתר “טיפ 4 דיל” טעונות הרשמה של הגולש. במסגרת ההרשמה יידרש הגולש למסור מידע אישי, דוגמת שם, תאריך לידה, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנמסרים בעת ההרשמה באתר עשויים להישמר במאגר מידע מאובטח של “טיפ 4 דיל”.

 

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים ייתכן שיצטבר מידע על התנהגות הגולש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שראה באתר, העמודים שבהם צפה, פעולות שביצע, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו, מיקומו הגיאוגרפי בעת הגלישה באתר ועוד. “טיפ 4 דיל” עשויה לשמור את המידע הנ”ל או חלקים ממנו במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו ע”י הגולש בעת הרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

לאפשר לגולש להשתמש בשירותים שונים באתר

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר

המידע שישמש את “טיפ 4 דיל” לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הגולש באופן אישי

לשם יצירה ושימוש באזורים אישיים באתר

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעם הגולש ובהסכמתו

להתאים מוצרים, מודעות ותכנים שיוצגו לגולש בעת הביקור באתר “טיפ 4 דיל” לתחומי העניין של הגולש ו/או לקבוצת מין, גיל ו/או מקום מגורים, הכל על-פי הפרטים שמסר הגולש בעת ההרשמה. המידע שישמש את “טיפ 4 דיל” לצורך כך לא יזהה את הגולש אישית בשמו או בכתובתו

גולש שהשאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, תהא “טיפ 4 דיל” רשאית לשלוח אליו מעת לעת מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרי “טיפ 4 דיל” ו/או מוצרים של מפרסמים אחרים. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה של “טיפ 4 דיל”. בכל מקרה “טיפ 4 דיל” לא תמסור פרטים אישיים של גולש למפרסמים

ליצירת קשר עם גולש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולש באופן אישי

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים והמוצרים באתר “טיפ 4 דיל”

לשם תפעול ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם

מחיקת מידע

ניתן למחוק את הפרטים שמסרתם ע”י שליחת דוא”ל לכתובת: Yossi@tip4deal.co.il 

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו

“טיפ 4 דיל” לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של גולש והמידע שנאסף על פעילות גולשים באתר (ככל שפרטים ומידע כאלה מזהים אישית את הגולש), אלא במקרים המפורטים להלן:

בעת רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים;

בעת שליחה והפצת דברי פרסום המותר ע”פ דין באמצעות פלטפורמות צד שלישי;

במקרה שגולש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהא “טיפ 4 דיל” רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

אם יינתן צו שיפוטי המורה ל”טיפ 4 דיל” למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי;

במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הצדדים;

בכל מקרה ש”טיפ 4 דיל” תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש, או של צד שלישי;

במקרה ש”טיפ 4 דיל” תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הגולשים באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי הגולשים.

“טיפ 4 דיל” תהיה רשאית להעביר לשותפיה העסקיים כל מידע לא מזהה אישית אודות הגולש אשר נאסף על ידיה בעת שימוש באתר, על מנת שאלו יתאימו עבור הגולש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות של הגולש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים, או כל מאפיין אחר. כמו כן, הגולש מסכים כי שותפיה העסקיים של “טיפ 4 דיל” יהיו רשאים לשמור מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

 

Cookies

האתר משתמש ב-Cookies (“עוגיות”) לצורך פעולה שוטפת ותקינה. כפועל יוצא מכך, נאספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שיוצר הדפדפן לפי פקודה שיוצאת ממחשבי “טיפ 4 דיל”. תוקפן של חלק מה- Cookies יפוג כאשר הגולש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. קבצי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת דפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתר, מאין הגיע לאתר, חיפושים שביצע בו ועוד.

גולש שאינו מעוניין לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, מתוך תפריט האפשרויות של הדפדפן ניתן גם למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. עם זאת חשוב לדעת, כי שינוי הגדרות ומחיקת Cookies בדפדפן עלולים לגרום לפגיעה בחוויית הגלישה ולמניעת שימוש של הגולש בחלק מהשירותים והתכונות באתר “טיפ 4 דיל” או באתרי אינטרנט אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות

“טיפ 4 דיל” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין.

יח. חילוקי דעות

 1. סוכני “טיפ 4 דיל”, נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע”י “טיפ 4 דיל” בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת “טיפ 4 דיל”.

100. בתלונות לאחר סיום הנופש יש לפנות בכתב למייל Yossi@tip4deal.co.il או לפקס 03-536-3436